OOGLID CORRECTIE
DR. KAREL CUYPERS
IETS OVER...
OOGLID CORRECTIE.
Situering

Mensen lopen vaak al lange tijd met de gedachte rond iets aan hun bovenoogleden te laten doen. Wat artsen van patiënten vaak horen is:
Ik krijg uit mijn omgeving zoveel opmerkingen………

“Wat zie je er moe uit”
“Ben je boos of verdrietig?”
“Waar is jouw frisse blik naartoe?”
“ik heb het gevoel dat mensen denken dat ik ouder lijk dan dat ik ben”
Patiënten ervaren meestal ook fysieke klachten door de uitzakkende oogleden. Veelvoorkomende voorbeelden hiervan zijn:
“Ik krijg mijn ogen steeds moeilijker open”
“Het lijkt alsof ik aan de zijkanten minder zie”
“Als ik een boek lees of TV kijk, lijkt het soms alsof er een gordijn voor mijn ogen hangt”
“In mijn binnenste ooghoeken lijken er vetbolletjes te zitten”
“Op het eind van de dag heb ik vaak hoofdpijn”
“Mijn ogen voelen moe en zwaar”
“Ik heb steeds het gevoel dat ik mijn wenkbrauwen moet fronsen om goed te kunnen zien”
“Ik heb soms last van jeuk en irritatie in mijn bovenste oogleden”
Ik heb steeds meer de neiging om mijn hoofd achterover te kantelen”
Wat is er aan de hand?
Het uitzakken van de oogleden heeft verschillende oorzaken:

Belangrijkste oorzaken: door blootstelling aan zon en doorheen de jaren treedt er verlies op van elasticiteit van de huid met verslapping en uitzakken van de oogleden tot gevolg.

Er kan hierdoor een huidplooi van het bovenooglid op de wimpers gaan rusten waardoor de ogen openen moeilijker wordt.
Rimpelvorming behoort tot het normale verouderingsproces maar door het uitzakken van de oogleden kan een overigens nog jong gezicht veel ouder en vermoeider lijken.

Bovenooglidcorrectie kan in dit geval een sterke verbetering brengen in het behoud van je natuurlijke uitstraling.
U vraagt zich nu af of u geholpen kan worden met uw klachten?
U maakt een afspraak voor een consult, waarna uw arts ruim de tijd zal nemen om uw klachten, verwachtingen en de mogelijkheden tot behandeling met u te bespreken.
Vooreerst zal er een intakegesprek plaatsvinden:

Ik luister eerst naar uw klachten en uw hulpvraag wordt verhelderd.
Er wordt daarna met u een specifieke medische vragenlijst doorlopen (medische voorgeschiedenis, medicatielijst, met name bloed verdunnende medicatie, allergieën).

Daarna komt een lichamelijk onderzoek van het oog- en voorhoofdgebied en er worden foto’s gemaakt vanuit verschillende invalshoeken.
Er wordt gepolst naar uw verwachtingen (tracht deze voor uzelf goed op een rij te zetten en wees hierbij realistisch).
Op basis van alle verkregen informatie besluiten we of een bovenste ooglidcorrectie voor u een mogelijke oplossing is.
U krijgt uitgebreid uitleg over het verloop van de ingreep en de nabehandeling.
Er is te allen tijde mogelijkheid tot stellen van vragen.
U neemt alle informatie rustig in u op en neemt dan een besluit.
Hoe gaat het in z’n werk?

Op de dag van de geplande ingreep komt u naar de praktijk. Mochten er vóór die tijd nog vragen zijn, belt u dan gerust uw arts om deze nog te stellen.  U bent ongeveer 1 uur in de praktijk: voorbereiding, ingreep, koelen, laatste controle voordat u naar huis gaat. De ingreep wordt geïllustreerd aan de hand van afbeeldingen. Voordat aan de ingreep wordt begonnen worden er een aantal voorbereidingen getroffen.

In zittende houding wordt het overtollige weefsel afgetekend.
Daarna gaat u liggen en wordt uw gelaat met een speciale vloeistof ontsmet, waarna er steriele doeken om uw hoofdhaar worden aangebracht. U mag het steriele gebied daarna niet meer met uw handen aanraken.
Vervolgens worden beide oogleden verdoofd. Deze prik is pijnlijk maar dit is van zeer korte duur.
De verdoving werkt snel in. Voordat met de ingreep begonnen wordt, zal altijd eerst worden getest of u geen pijn meer voelt.Na de ingreep
Nadat beide ogen behandeld zijn, gaat u naar een andere kamer in de praktijk waar u gedurende 20 minuten de ogen zult koelen. Dit kan door middel van een koelbril of met diepvrieserwtjes. Erwtjes zijn bijzonder effectief omdat ze vanwege hun kleine formaat goed in de oogkas passen. Koeling heeft als doel vermindering van bloeding, zwelling en pijnstilling.

Bij thuiskomst
Nadat u in de praktijk twintig minuten heeft gekoeld en er geen tekenen zijn van nabloeding mag u naar huis.
Aanbevolen is:

Direct na de ingreep mag u niet autorijden of een ander vervoermiddel besturen. Dit om verzekeringstechnische redenen. Mocht zich een ongeval voordoen dan bent u niet verzekerd. Neem iemand mee die u kan begeleiden.
De wonden gedurende twee dagen droog houden (indien u toch doucht, hoofd achterover houden, zodanig dat de wonden niet gaan weken).
Wat betreft het koelen: de eerste twee dagen minimaal viermaal per dag vijftien minuten, in liggende houding.
Houd rekening met blauwe verkleuring van de oogleden gedurende de eerste week, dit is normaal, het heeft tijd nodig om weg te trekken.
Pijn na de ingreep valt over het algemeen mee, indien nodig kunt u paracetamol nemen.
In de eerste week niet bukken, niet persen, geen zware inspanningen, omdat hierdoor de druk op de wonden vergroot wordt en dit bloeding en zwelling kan veroorzaken.
Nacontrole
Eén week na de ingreep komt u op controle, op dit moment worden de hechtdraden verwijderd en er wordt gekeken naar de wondgenezing.
Houd er rekening mee dat na één week het genezingsproces nog in volle gang is en het uiteindelijke resultaat pas beoordeeld kan worden na ongeveer zes tot acht weken.
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met uw arts.
 
 
 
WAT ALS IK NIET KAN BETALEN?

KLIK DAN HIER